Ziņas un ieteikumi

Ieskats, jaunumi un būtiska informācija mazajiem uzņēmumiem

EIF un Noviti Finance ar 10 miljoniem eiro EaSI programmas ietvaros


Lai stimulētu mazo uzņēmumu finansēšanu Baltijas valstīs, nebanku aizdevējs uzņēmējdarbības jomā Noviti Finance un Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir parakstījuši sadarbības nolīgumu, lai mikrouzņēmumiem un lauksaimniekiem nodrošinātu labāku piekļuvi finansējumam maksimāli 25 000 eiro apmērā. Garantiju finansē no Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas, un to atbalsta Investīciju plāns Eiropai.

Noviti Finance, kas darbojas Lietuvā, garantijas instrumentu izmantos, lai atbalstītu mikrouzņēmumus visās Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā). Investīciju plāns Eiropai ļauj Eiropas Investīciju bankas grupai ieguldīt lielākā skaitā operāciju, kas bieži ir riskantākas, savukārt EaSI mērķis ir uzlabot finansējuma pieejamību neaizsargātām grupām, mikrouzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Veicināt tādu ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, nozīmē atbalstīt mūsu iedzīvotāju mērķus un uzņēmējdarbības talantus. Šodien noslēgtais nolīgums ir lielisks solis šajā virzienā. Eiropas Investīciju fonda nolīgums par 10 miljoniem eiro ar "Noviti Finance" saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai nozīmē, ka mazie uzņēmumi ar ne vairāk kā 9 darbiniekiem var saņemt aizdevumus maksimāli 25 000 eiro apmērā. Šis finansiālais atbalsts sniedz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mikrouzņēmumiem reālu iespēju attīstīties un paplašināties.”

Noviti Finance direktors Linas Armalys komentēja: “Nolīgums ar EIF nozīmē, ka turpmāk finansējums būs pieejams vēl lielākam skaitam mazo uzņēmumu, turklāt ar labvēlīgākiem noteikumiem, ar zemākām procentu likmēm un vairumā gadījumu bez nodrošinājuma vai personīgiem galvojumiem.Pateicoties EIF "EaSI" garantijai, mazie uzņēmumi varēs izmantot finansējumu kā apgrozāmo kapitālu vai uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi efektīvi palīdzot attīstīties un pārvaldīt riskus.”

EIF izpilddirektors Alēns Godārs piebilda: “ Šis nolīgums ir nozīmīgs stimuls mazajiem uzņēmumiem Baltijā.Finanšu tehnoloģijām un nebanku sektoram ir arvien lielāka nozīme finansējuma pieejamības nodrošināšanā mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, un mēs priecājamies atbalstīt "Noviti Finance", lai tas varētu pildīt starpnieka lomu šajā reģionā.”

Pateicoties EaSI garantiju instrumentam, ko finansē Eiropas Savienība un tās vārdā īsteno Eiropas Investīciju fonds, Noviti Finance varēs piešķirt mikrokredītus maksimāli 10 miljonu eiro apmērā mazajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs. Aizdevumi saskaņā ar šo nolīgumu būs pieejami uzņēmumiem, kuros ir ne vairāk kā 9 darbinieki. Uzņēmuma gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt 2 miljonus eiro.

Liela daļa Baltijas valstu uzņēmumu atbilst EIF kritērijiem uzņēmējdarbības atbalsta saņemšanai, un 86% Noviti Finance klientu atbilst EaSI mikrofinansēšanas kritērijiem uzņēmuma lieluma ziņā.

“Mēs esam ļoti gandarīti, ka esam izveidojuši šo partnerību.Tā ir liela atzinība un atbildība tikt iekļautam EIF EaSI garantiju programmā.Ar šo garantiju mēs varēsim nodrošināt finansējumu vēl lielākam skaitam mazo uzņēmumu, kuri līdz šim potenciāli nav bijuši tiesīgi saņemt finansējumu, un tādējādi palīdzēt tiem sekmīgi attīstīties,” sacīja Noviti Finance direktors Linas Armalys.

Finansējums ar EIF EaSI garantiju uzņēmumiem tiks sniegts aizdevumu veidā ar termiņu līdz 24 mēnešiem. Uzņēmumi var pieteikties aizdevumam ar EIF garantiju Noviti Finance šeit tīmekļa vietnē www.noviti.lt.

Vispārīga informācija:

Noviti Finance

ir alternatīvs aizdevējs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas četrus gadus veiksmīgi darbojas Lietuvā. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2016. gadā tas ir finansējis vairāk nekā 1000 Lietuvas uzņēmumu.

Eiropas Investīciju fonds (EIF)

pieder pie Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta tādus riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuri paredzēti tieši šim tirgus segmentam. Ar šo uzstādījumu EIF veicina ES mērķu sasniegšanu, atbalstot inovāciju, pētniecību un izstrādi, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību.

ES Nodarbinātības un sociālo inovāciju programmas (EaSI)

nolūks ir atbalstīt ES mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīnīties pret sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus. EaSI programmas mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļa sniedz atbalstu finanšu starpniekiem, kas piedāvā finansējumu mikrouzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem. Viens no mērķiem ir palielināt piekļuvi mikrofinansējumam, kas ietver mikrokredītus, t. i., aizdevumus maksimāli 25 000 eiro apmērā, jo īpaši neaizsargātām personām. Eiropas Savienība ir izvēlējusies EIF EaSI garantiju instrumenta īstenošanai tās vārdā.
Lasīt arī: