Eiropas Investīciju fonda garantija

aizdevumiem biznesam līdz 100 000 eiro

Noslēdzot līgumu ar Eiropas Investīciju fondu (EIF), varam piedāvāt finansējumu mazajiem uzņēmumiem ar vienkāršākiem un izdevīgākiem nosacījumiem.

Izsniedzam EIF garantētos aizdevumus uzņēmumiem, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem, apgrozāmajiem līdzekļiem (izejvielu iegādei, jaunu preču iegādei, darbinieku algām) vai investīcijām (jaunu iekārtu, transportlīdzekļu iegādei).

EIF garantētie aizdevumi tiek sniegti Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo inovāciju programmas (EaSI) ietvaros. Šis garantiju mehānisms ir paredzēts mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Viens no svarīgākajiem tā mērķiem ir palielināt finansējuma pieejamību mazaizsargātajām grupām, kuras vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, dibināt mikrouzņēmumus un sociālos uzņēmumus gan sākotnējā, gan uzņēmējdarbības attīstības stadijā.

EIF garantētais aizdevums:

 • Līdz 100 000 eiro.
 • Uz laiku līdz 36 mēnešiem.
 • Kredīts tiek sniegts bez ķīlas, vairumā gadījumu tikai ar daļēju galvojumu.
 • Aizdevumam tiek piemērota pazemināta procentu likme.

EIF garantētais aizdevums var tikt piešķirts uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • Uzņēmums ir reģistrēts un darbojas Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā.
 • Darbinieku skaits - līdz 10 personām.
 • Gada apgrozījums vai bilancē norādītā aktīvu vērtība nepārsniedz 2 milj. eiro.
 • Uzņēmums nedarbojas aizliegtā darbības jomā.
 • Uzņēmumam nav uzsākta bankrota procedūra.

Par Eiropas Investīciju fondu:

 • Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Šī fonda galvenais mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) Eiropā, palīdzot tiem iegūt finansējumu. EIF izstrādā un attīsta riska un izaugsmes kapitālu, garantijas un mikrofinansēšanas instrumentus tieši šim tirgus segmentam. Veicot šo uzdevumu, EIF palīdz sasniegt ES mērķus - atbalstīt inovācijas, pētniecību un attīstību, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību.

Par nodarbinātības un sociālo inovāciju programmu:

 • ES Nodarbinātības un sociālo inovāciju programmas (EaSI) mērķis ir palīdzēt sasniegt ES mērķi - nodrošināt augstu nodarbinātību, atbilstošu sociālo aizsardzību, apkarot sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus. Atbilstoši EaSI programmas mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības virzienam tiek atbalstīti finanšu starpnieki, kas piedāvā finansējumu mikrouzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem. Viens no mērķiem ir palielināt mikrofinansējuma pieejamību, ieskaitot mikrokredītus, t.i., aizdevumus līdz 100 000 eiro, galvenokārt neaizsargātām personām. Eiropas Savienība ir izvēlējusies EIF EaSI programmas garantiju mehānismu īstenošanai tās vārdā.

Papildu informācija par programmu atrodama Eiropas Investīciju fonda un Eiropas Komisijas mājaslapās:

Mēs darbojamies saskaņā ar EIF izveidotu Eiropas labas administratīvās uzvedības kodeksu.

Labas administratīvās uzvedības kodeksa principi nosaka vienotu standartu kopumu Eiropas kredītu sektoram. Klienti var būt pārliecināti, ka uzņēmumi, kas ievēro šos principus, darbojas ētiski un caurspīdīgi. Vairāk informācijas par Eiropas labas administratīvās prakses principiem var atrast šeit.

Saskaņā ar šo kodeksu mēs sniedzam informāciju par savu darbību, lai nodrošinātu mūsu darbības veidu caurspīdīgumu. Jūs to varat atrast šeit.

Mūsu partneri