Ziņas un ieteikumi

Ieskats, jaunumi un būtiska informācija mazajiem uzņēmumiem

EIF un “Noviti Finance” paraksta līgumu par 47 miljonu eiro piešķiršanu mikrouzņēmumiem

2023-04-13

Eiropas Investīciju fonds (EIF) un alternatīvais nebanku aizdevējs “Noviti Finance”, ir parakstījuši portfeļgarantijas līgumu 47 miljonu eiro apmērā, kā rezultātā mikrouzņēmumiem Latvijā, Polijā un Lietuvā būs iespēja saņemt aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem.

EIF garantija, kas sniedz labumu mikrofinansēšanas uzņēmumiem, tiek sniegta Eiropas Savienības programmas InvestEU ietvaros, un paredzams, ka kopā tiks parakstīti aptuveni 2640 mikrokredītu līgumi. Mikrouzņēmumi ar ne vairāk kā 10 darbiniekiem un gada ieņēmumiem līdz 2 miljoniem eiro varēs saņemt aizdevumus līdz 50 000 eiro. Uzņēmumiem netiks prasīts ieķīlāt nekādus aktīvus, un dažos gadījumos aizdevumi tiks piešķirti pat bez nodrošinājuma. Aizdevumi tiks piešķirti gan investīcijām, gan apgrozāmajam kapitālam.

"Jaunais līgums ar “Noviti Finance”, ko atbalsta InvestEU programma, atbalstīs mikrouzņēmumus, kuriem šodien ir grūtības saņemt tradicionālo aizdevumu un kuri saskaras ar dažādām finansiālām problēmām," norāda EIF izpilddirektore Marjut Falkstedt. "Mēs esam īpaši lepni, ka daļa aizdevumu papildus Lietuvai un Latvijai tiks novirzīta arī Polijas tirgum, kur pašlaik mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu finansēšana nav nodrošināta pietiekami."

"Noviti Finance" izpilddirektors Linas Armalys atzinīgi vērtē to, ka jaunā garantija pavērs iespējas vēl lielākam skaitam uzņēmumu saņemt finansējumu ar izdevīgākiem nosacījumiem.

"Mikrouzņēmumi ar ne vairāk kā 10 darbiniekiem veido 90% no visiem Latvijā strādājošajiem MVU. Tomēr tiem ir visgrūtāk piekļūt finansējumam. Mazajiem uzņēmumiem ir daudz mazākas vajadzības, un tiem bieži vien nav materiālo aktīvu, ko ieķīlāt. Līdzīga situācija ir Lietuvā un Polijā. Visās trijās valstīs šī programma sniegs būtisku ieguldījumu mazo uzņēmumu finansējuma pieejamībā," uzsver Linas Armalys.

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas izpildviceprezidents norāda: “InvestEU ir ļoti svarīga loma, palīdzot mazajiem Eiropas Savienības uzņēmumiem saņemt finansējumu, kas nepieciešams izaugsmei, inovācijām un darbavietu radīšanai. Pateicoties noslēgtajam InvestEU līgumam, mikrouzņēmumi Lietuvā, Latvijā un Polijā varēs saņemt aizdevumus, kas ir pielāgoti to vajadzībām. Tas ļaus tiem pārvarēt šķēršļus, ar kuriem tie saskaras, lai piekļūtu finansējumam un varētu pilnībā izmantot savu potenciālu."

EIF programmas nepieciešamību apstiprina “Noviti Finance” rezultāti pēdējo gadu laikā. Iepriekšējo divu līgumu laikā, “Noviti Finance” ar EIF garantiju izsniedza aizdevumus mikrouzņēmumiem daudz īsākā laikā nekā bija paredzēts. Pirmā EIF garantija 10 miljonu eiro apmērā 2020. gadā tika izmantota 16 mēnešu laikā. Pagājušā gada garantija aizdevumiem 12,5 miljonu eiro apmērā tika izmaksāta vēl ātrāk - gada laikā. Saskaņā ar šo līgumu finansējumu saņēma 1305 uzņēmumi.

"Pēdējie pāris gadi uzņēmējdarbībai ir bijuši sarežģīti, taču iepriecinoši ir tas, ka uzņēmumi ātri pielāgojas mainīgajai videi un aktīvi piesakās finansējuma saņemšanai," piebilst Linas Armalys. 2023. gada sākumā “Noviti Finance” sāka izsniegt aizdevumus uzņēmējiem arī Polijā, kur šogad plāno finansēt vairāk nekā divus simtus mazo uzņēmumu un izsniegt aizdevumus 3 miljonu eiro apmērā. Pagājušajā gadā Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi saņēma aizdevumus vidēji uz 27 mēnešiem un vidējā izsniegtā aizdevuma summa bija aptuveni 14 000 eiro. Latvijā 91% no visiem “Noviti Finance” izsniegtajiem aizdevumiem bija EIF garantijas. Lietuvā šis īpatsvars bija nedaudz mazāks - 75 %.

Par “Noviti Finance”

“Noviti Finance” darbojas tirgū kopš 2016. gada. Šajā laikā uzņēmums ir finansējis vairāk nekā 3500 uzņēmumu Baltijas valstīs, kur “Noviti Finance” aktīvi veicina mazo uzņēmumu attīstību. Latvijā uzņēmums izsniedz aizdevumus caur Eiropas Investīciju fonda atbalsta programmu. COVID-19 pandēmijas laikā “Noviti Finance” aktīvi īstenoja Lietuvas valsts atbalsta pasākumus uzņēmumiem un bija otrais lielākais finansētājs pēc “Aizdevumu apjoma COVID-19 visvairāk skartajiem uzņēmumiem.”

Par EIF

EIF ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Fonds atbalsta Eiropas MVU, uzlabojot to pieejamību finansējumam, izmantojot plaši izvēlētu finanšu starpnieku klāstu, piemēram, bankas, garantiju un līzinga sabiedrības, mikrokredītu sniedzējus un privātā kapitāla fondus. EIF izstrādā un piedāvā pašu kapitāla un parāda finansēšanas instrumentus, kas veicina Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu uzņēmējdarbības, izaugsmes, inovācijas, pētniecības un attīstības, zaļās un digitālās pārejas un nodarbinātības veicināšanā.

Par InvestEU

Programma InvestEU nodrošina būtisku ilgtermiņa finansējumu Eiropas Savienībai un mobilizē lielus publiskos un privātos līdzekļus, lai atbalstītu ilgtspējīgu ekonomiku. Programma palīdz piesaistīt papildu investīcijas atbilstoši galvenajām Eiropas prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļajam kursam, digitālajai pārejai un atbalstam MVU. Programma InvestEU apvieno vairākus ES finanšu instrumentus un sastāv no trim daļām: InvestEU fonda, InvestEU konsultāciju centra un InvestEU portāla. InvestEU fonds tiek īstenots ar dažādu finanšu partneru palīdzību, kuri investē projektos, izmantojot 26,2 miljardus eiro. ES budžeta garantiju un mobilizē vismaz 372 mljrd. eiro papildu investīcijas.

Mūsu partneri