Ziņas un ieteikumi

Ieskats, jaunumi un būtiska informācija mazajiem uzņēmumiem

"Noviti Finance" piešķirts Eiropas Komisijas sertifikāts par atbilstību Rīcības kodeksam

2023-07-17

"Noviti Finance" ir kļuvusi par pirmo Lietuvas alternatīvo nebanku uzņēmumu finansētāju, kam piešķirts Eiropas Komisijas sertifikāts par atbilstību Eiropas Mikrokredītu sniedzēju rīcības kodeksam.

"Noviti Finance" izpilddirektors Linas Armalys uzskata, ka apstiprinājums, ka "Noviti Finance" darbojas godprātīgi, ētiski un saskaņā ar pārredzamiem pārskatu sniegšanas standartiem, palīdzēs stiprināt partnerību ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) un radīt labāku piekļuvi finansējumam mazajiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Polijā.

"Sertifikāts par atbilstību Eiropas Mikrokredītu sniedzēju rīcības kodeksam palielinās klientu, investoru un valsts iestāžu uzticību mums. Uzņēmēji var būt droši, ka, vēršoties pie Noviti Finance, viņi saņems pakalpojumus godīgi, atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajiem augstākajiem standartiem," saka Linas Armalys.

Eiropas Rīcības kodekss mikrokredītu sniedzējiem galvenokārt attiecas uz nebanku finansētājiem, kas mikrouzņēmumiem vai pašnodarbinātām personām izsniedz nelielus biznesa aizdevumus līdz 50 000 eiro apmērā. Bez Noviti Finance šis sertifikāts ir tikai vienam citam finansētājam Latvijā.

Kodeksa mērķis ir noteikt augstus ētiskās kreditēšanas standartus un labākās prakses vadlīnijas, lai palīdzētu klientiem izvēlēties uzticamus finansētājus un sniegtu norādījumus aizdevējiem par to, kā uzlabot iekšējos procesus un darbību.

Ieguldītāji var būt pārliecināti, ka finansētājs, kuram ir šis sertifikāts, darbojas saskaņā ar pārredzamiem, ES mēroga ziņošanas standartiem un tiek pienācīgi pārvaldīts. Valsts iestādēm atbilstība kodeksam ir apliecinājums tam, ka uzņēmums darbojas sociāli atbildīgi. Revīziju, kas apliecina Noviti Finance atbilstību Eiropas Mikrokredītu sniedzēju rīcības kodeksam, 2022. gada otrajā pusē veica Eiropas Komisijas iecelts neatkarīgs vērtētājs Microfinanza Rating.

Mūsu partneri