Ziņas un ieteikumi

Ieskats, jaunumi un būtiska informācija mazajiem uzņēmumiem

Kas uzņēmējiem jāņem vērā, piesakot aizdevumu?

2021-12-21

Ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē aizdevuma izsniegšana nav nekas svešs – šādu iespēju sava biznesa attīstībai izvēlas gan mazi, gan lieli uzņēmumi. Taču, lai darījums būtu veiksmīgs un ar nosacījumiem būtu apmierinātas abas puses, ir jāņem vērā vairāki faktori. Kam aizdevēji pievērš uzmanību, kad tiek saņemts pieteikums? Kas uzņēmējiem jāņem vērā, piesakot aizdevumu un slēdzot līgumu? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz alternatīvo finanšu sektora uzņēmuma “Noviti Finance” vadītājs Linas Armalys.

Apsverot domu par aizdevumu, nereti var apjukt plašajā piedāvājumu klāstā. Izvēloties kādu konkrētu aizdevēju, sākumā ir svarīgi noskaidrot, kādus klientus tas apkalpo. Atšķirīgi kreditori strādā ar dažāda lieluma uzņēmumiem un dažādos attīstības posmos. Tāpat īpaši svarīgi ir racionāli novērtēt finansējuma nepieciešamību. Nepietiekamas summas aizņemšanās nenodrošinās uzņēmuma mērķu pienācīgu sasniegšanu, savukārt, aizņemoties pārāk daudz, var rasties nevajadzīgi procentu maksājumi.

Uzņēmēja finanšu pratība

Katra uzņēmuma veiksmes stāsts ir atkarīgs ne tikai no tā, cik pieprasīta ir konkrēta prece vai pakalpojums, bet arī no tā, cik prasmīgi tiek nodrošināta uzņēmuma finanšu vadība. Nepietiekamās zināšanas finanšu jautājumos uzņēmējiem rada dažādus sarežģījumus un papildu slogu biznesam, kā rezultātā būtiski tiek ietekmēta uzņēmumu konkurētspēja. Nepietiekamas zināšanas finanšu jautājumos bieži vien mēdz būt šķērslis savas idejas īstenošanai un lietderīgai finanšu izmantošanai.

Pirmais solis, kas ikvienam uzņēmējam ir jāveic vēl pirms aizdevuma pieteikšanas, ir definēt, cik garš būs aizdevuma atmaksas termiņš jeb cik ilgi tiek plānots ieguldīt šos līdzekļus, pirms tie būs nepieciešami. Tas kalpos par pamatu turpmāku svarīgu investīciju lēmumu pieņemšanā. Tāpat ir skaidri jādefinē uzņēmuma vajadzības un iespējas tirgū, lai aizdevējs spētu novērtēt uzņēmuma spēju atmaksāt aizdevumu. Savlaicīga dokumentu sagatavošana par uzņēmuma finansiālo stāvokli tikai paātrinās aizdevuma noformēšanas procesu. Uzņēmējam ir jābūt skaidram redzējumam par papildu līdzekļu izmantošanu - aizdevēji dod priekšroku uzņēmumiem, kuri var pienācīgi pamatot līdzekļu nepieciešamību.

Tāpat ir būtiski izsvērt finansējuma apjoma nepieciešamību un raudzīties uz uzņēmuma attīstību plašākā mērogā, ne tikai pašreizējo problēmu kontekstā. Ņemot vairākus mazus aizdevumus dažādiem attīstības posmiem, tas var rezultēties ar zemāku kredītreitingu un ne tik labvēlīgiem aizdevuma nosacījumiem.

Kam aizdevējs pievērš uzmanību aizdevumu izsniegšanā?

Uzņēmuma finanšu situācija, stabils un pieaugošs apgrozījums, kā arī sakārtota finanšu plūsma ir būtiski rādītāji, kas tiek ņemti vērā, izsverot aizdevuma izsniegšanu. Tāpat tiek izvērtētas uzņēmuma parādsaistības un maksājumu disciplīna, pārbaudīta kredītvēsture, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīta papildu informācija, lai izvērtētu, piemēram, ienākumu gūšanas avotus. Ja ir nenomaksāti nodokļi, kavēti kredītmaksājumi un rēķini, tas ir būtisks signāls aizdevējam - regulāra maksājumu kavēšana vai liela apjoma parādi liecina par uzņēmuma nespēju, nereti arī par nevēlēšanos tikt galā ar saistībām. Īslaicīgas, bet savlaicīgi atrisinātas problēmas nebūs šķērslis aizdevuma saņemšanai.

Ikviens aizdevējs vērtē ne tikai uzņēmuma biznesa modeli un tā attīstības plānus, bet arī uzņēmuma īpašnieku maksājumu veikšanas disciplīnu. Ja uzņēmuma īpašnieks ir kavējis kādus maksājumus, arī tas negatīvi ietekmē uzņēmuma kredītspēju. Ja uzņēmums vai tā īpašnieks jau ir aizņēmušies līdzekļus, tiek pārbaudīts, vai šīs saistības ir pildītas godprātīgi. Jāņem vērā, ka izdevumi ir jāplāno, un aizdevums jālūdz savlaicīgi uzņēmuma attīstībai, nevis problēmu risināšanai. Tiesa, ja uzņēmumam radušies zaudējumi, kas saistīti ar ieguldījumiem biznesa attīstībā, šādi gadījumi visbiežāk tiek izskatīti individuāli, paredzot iespēju izsniegt aizdevumu tālākai izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Līguma nosacījumu pārbaude un potenciālie riski

Uzņēmēji, meklējot finansējuma iespējas sava biznesa izaugsmei, visbiežāk lūko pēc zemākajām procentu likmēm, taču jāpatur prātā, ka tirgū darbojas arī negodprātīgi aizdevēji, kuri piedāvā zemu aizdevuma procentu likmi, vienlaikus līgumā iestrādājot dažādus slēptus nosacījumus, kas rada būtiskas papildu izmaksas.

Pirms aizdevuma līguma parakstīšanas ir jānoskaidro dažādi jautājumi, piemēram, kā mainīsies procentu likme, ja tiks nokavēts kredīta maksājums – vai aizdevējs būs saprotošs un pagarinās atmaksas termiņu, vai tieši pretēji - palielinās procentu likmi. Ļoti bieži ir vērojama prakse, ka aizdevēji kredīta ņēmējam piespriež papildu izmaksas ne tikai par katru kavēto maksājuma dienu, bet arī par katru izsūtīto maksājuma kavējuma atgādinājumu.

Mēs iestājamies pret slēptiem līguma nosacījumiem un necaurspīdīgu aizdevēja darbību un uzskatām, ka aizdevējam ir jākalpo par uzņēmumu partneri, nevis jācenšas gūt labumu uz citu nelaimes rēķina. Mūsuprāt, aizdevējam ir jābūt pretimnākošam, tāpēc nepiemērojam papildu maksu nedz par atgādinājumu nosūtīšanu, nedz par kavētajām dienām, ja uzņēmums par atmaksas kavējumu ir paziņojis laicīgi.

Visbiežāk aiz fiktīvi zemām procentu likmēm negodprātīgi aizdevēji slēptās izmaksas papildus piemēro komisijai par ātrāku aizdevuma atmaksu, konta uzturēšanai, aizdevuma apdrošināšanai, atgādinājumu nosūtīšanai, kā arī atmaksas termiņu neievērošanai, līdz ar to šiem punktiem līgumā jāpievērš īpaša uzmanība. Protams, ir svarīgi zināt aizdevuma procentu likmi, tomēr vēl svarīgāk ir zināt aizdevuma kopējās izmaksas, tāpēc pirms līguma parakstīšanas vienmēr nepieciešams noskaidrot, kādi ir visi līgumā paredzētie maksājumi un potenciālo soda naudu apmērs.

Mūsu partneri